PGE Systemy powołały PGE-CERT, zespół reagowania na incydenty komputerowe.

Główne zadania PGE-CERT:

  • Reagowanie oraz kompleksowa obsługa incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Grupie Kapitałowej PGE.
  • Minimalizacja skutków wystąpienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Komunikacja z właściwymi podmiotami oraz koordynowanie działań pomiędzy departamentami utrzymania oraz spółkami w ramach rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Współpraca z instytucjami oraz służbami i organami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne.
  • Komunikacja z zespołami CSIRT/CERT w zakresie alarmowania, obsługiwania oraz ograniczania ryzyk w związku z incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Monitorowanie bezpieczeństwa usług dla podmiotów Grupy PGE.

Dane kontaktowe PGE-CERT
PGE Systemy S.A.
PGE-CERT
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa

Telefon alarmowy : +48 885 552 646
E-mail: cert@gkpge.pl

W  celu wysłania wiadomości zaszyfrowanej użyj narzędzia PGP.