Świadczymy usługi i dostawy w zakresie szeroko rozumianej obsługi teleinformatycznej, w szczególności usług administracji, usług eksploatacji, usług serwisowych oraz usług rozwojowych, a w tym: 

 • Udział w opracowywaniu założeń strategicznych w zakresie organizacji systemów zarządzania i restrukturyzacji związanych z wykorzystaniem technologii IT.
 • Budowa i organizacja służb informatycznych wspomagających realizację przyjętych w strategii celów biznesowych Klienta. 
 • Kreowanie polityki outsourcingu oraz alokacji kompetencji związanych z funkcjonowaniem systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej.
 • Rozwój kompetencji związanych z nowymi technologiami.
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki w zakresie bezpieczeństwa zasobów informatycznych oraz funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki w zakresie bezpieczeństwa systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej.
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur zarządzania ciągłością działania systemów informatycznych.
 • Definiowanie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem standardów oraz wytycznych w zakresie rozwoju, integracji, unifikacji i eksploatacji systemów i infrastruktury teleinformatycznej.
 • Koordynacja projektów IT.
 • Opracowywanie i prowadzenie wspólnej polityki licencjonowania w GK PGE.
 • Definiowanie i wdrażanie standardów, wytycznych i regulaminów w zakresie organizacji i prowadzenia projektów IT.
 • Organizacja i nadzór nad realizacją wdrożeń systemów IT oraz infrastruktury teleinformatycznej, w tym:

  • ustalanie zakresu zadań,
  • przygotowywanie harmonogramów wdrażania systemów,
  • koordynacja pracy zespołów projektowych,
  • prowadzenie odbiorów. 
 • Projektowanie, eksploatacja, integracja, rozwój oraz administrowanie systemami IT oraz infrastrukturą teleinformatyczną.
 • Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru sieci komputerowych i teleinformatycznych.
 • Szkolenia pracowników Klientów w zakresie użytkowania oprogramowania, systemów i urządzeń informatycznych oraz teleinformatycznych.
 • Konsultacje dla użytkowników- Wsparcia zarządzania majątkiem IT GK PGE.
 • Świadczenia usług serwisowych sprzętu.
 • Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru central telefonicznych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.
 • Wykonywania funkcji operatywnego nadzoru centrów przetwarzania danych.
 • Wykonywanie w imieniu spółek GK PGE czynności związanych z realizacją umów wsparcia technicznego lub usług technicznych.
 • Świadczenie usług w zakresie planowania, nadzoru i realizacji inwestycji, 
 • Sprzedaż sprzętu oraz oprogramowania, a w tym:

  • komputerów, serwerów, elementów sieciowych, monitorów, modemów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych,
  • systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do zarządzania majątkiem, oprogramowania do zarządzania zintegrowanymi systemami informatycznymi, poczty elektronicznej oraz systemów pracy grupowej.