Rada Nadzorcza

Leszek Wojdalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Kołodziejak – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Orzełowski – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński - Członek Rady Nadzorczej