Szymon Ferens

Szymon Ferens

Wiceprezes Zarządu

Szymon Ferens jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Ekonomia, o specjalizacji Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa i Administracji o kierunku Podatki. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta. 

Z branżą energetyczną jest związany przez prawie całą karierę zawodową. Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach IT i finansowym. Od 10 lat związany w obszarem IT na stanowiskach managerskich. 

Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych w obu obszarach oraz w budowaniu CUW. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT. Ma również doświadczenie we wdrażaniu w organizacjach systemów klasy ERP oraz bilingowych. Posiada wysokie zdolności interpersonalne, łączy wiedzę finansową i z obszaru IT przy zarządzaniu procesami i organizacjami w obszarze IT.

Zasiadał w radzie nadzorczej firmy ZOWER Sp.  o.o., a ostatnio w Radzie Nadzorczej PGE Systemy gdzie pełnił funkcję Sekretarza.

Od 01.01.2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Systemy S.A.