W 2016 r. PGE Polska Grupa Energetyczna przyjęła system zarządzania zgodnością (Compliance) i Kodeks etyki dla całej Grupy. PGE określiła tym samym najważniejsze wartości i zasady, którymi zamierza kierować się w swoich działaniach.

„Dbamy o relacje z PartneRami biznesOwymi” brzmi jedna z zasad Kodeksu etyki. Bezpośrednio z tego zapisu wynika jasny komunikat skierowany do partnerów biznesowych Spółek Grupy PGE, jakie praktyki oczekiwane są od partnerów biznesowych Spółek GK PGE w prowadzonej przez nich działalności

„Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE” określa minimalne wymagania wobec kontrahentów Grupy w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

Chcemy współpracować z podmiotami, które nie tylko świadome są przestrzeganych przez nas wartości i zasad, ale także rozumieją je i same prowadzą swoją działalność w zgodzie z nimi.