Absolwent Politechniki Warszawskiej (kierunek: Maszyny i Urządzenia), Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku (Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu) i Uniwersytetu Warszawskiego (Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki Gospodarczej). Menedżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej (GKZEP) oraz IT (Sygnity SA). Ponadto pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o., a w latach 1991 – 2004 w spółkach GKZEP, m.in. pełnił funkcje Wiceprezesa i Prezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych w branży energetycznej, cieplnej i wod-kan, a także w restrukturyzacji, uzdrawianiu i rozwoju przedsiębiorstw. Posiada praktyczną wiedzę z obszaru zarządzania, szeroko pojętej technologii oprogramowania, baz danych, systemów zintegrowanych, ERP.