Absolwent Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica. Menedżer i ekspert z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej oraz IT.

W latach 1991 – 2004 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej Zakładu Energetycznego Płock SA (GK ZEP, obecnie Energa SA):

  • Zakład Energetyczny Płock SA: szef Wydziału IT, Główny Informatyk, Dyrektor ds. Organizacji i Informacji, Prokurent;
  • ZEP Rejon Energetyczny Płock sp. z o.o. (Twoja Energia sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu;
  • ZEP Operator Sieci Rozdzielczej sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
  • ZEP Multienergetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
  • Zakład Energetyczno-Mechaniczny ENERGETYK sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
  • ZEP-Info sp. z o.o. Prezes Zarządu.

W latach 2004-2016 pracował w Grupie Sygnity:

  • Centrum Informatyki Energetyki sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu;
  • Dyrektor Obszaru Biznesowego Utilities w Sygnity SA.

W pracy wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinach IT oraz energetyce elektrycznej, cieplnej i wod-kan a także w  rozwoju i restrukturyzacji przedsiębiorstw - w szczególności obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, technologii oprogramowania, baz danych, systemów zintegrowanych, zarządzania projektami.

pgesystemy_site