Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunki: socjologia i matematyka).  Ekspert  z 13-letnim doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjno – internetowym. Menedżer z wieloletnim stażem w zarządzaniu zespołami i procesami, zorientowany analitycznie z doświadczeniem biznesowym w zakresie analizy, badań i rozwoju rynku. 

Przez wiele lat pracował na styku biznesu i IT. Od 2002 roku związany z Polkomtel Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za wdrażanie strategicznych dla sektora telekomunikacyjnego projektów. Pracował również w Grupie IQS. 

Menedżer szukający niestandardowych i kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów, mocno zorientowany na innowacyjne rozwiązania, z wysoko rozwiniętymi kompetencjami w zakresie komunikacji i relacji międzyludzkich. Członek Rady Nadzorczej  TGE S.A.

pgesystemy_site