Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek finanse i rachunkowość, specjalność: audyt i rachunkowość zarządcza; manager finansowy. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, finansów, controllingu oraz procesach optymalizacyjnych. Z branżą energetyczną związany od ponad 5 lat, w tym od 2 lat z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pan Bartosz Zawisza od lutego 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Zower Sp. z o.o., uprzednio Doradca Zarządu ds. finansowych. W latach 2017-2018 Kontroler Operacyjno-Finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., następnie PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2011-2014 specjalista ds. audytu wewnętrznego w PROTEKTOR S.A., następnie analityk finansowy w Polskiej Grupie Biogazowej S.A.

Od dnia 20.04.2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Systemy S.A.