Pan Krzysztof Jarosz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku IT w Biznesie. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia społeczna w praktyce. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany we współpracy z Centrum Kształcenia Menedżerów przy Uniwersytecie Warszawskim oraz International Certificate of Management uzyskany we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Francuskim Instytutem Zarządzania.

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w IT, w tym z ponad piętnastoletnim w obszarze strategicznego zarządzania IT w przedsiębiorstwie. Odpowiadał za opracowywanie i wdrażanie strategii IT w wielu organizacjach. Skutecznie przeprowadził wiele procesów restrukturyzacji funkcji  IT w przedsiębiorstwach (m.in.: PLL LOT S.A.), ma także doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu Centrum Usług Wspólnych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Ciech, Ciber). Pan Krzysztof Jarosz tworzył organizacje zorientowane procesowo, a także transformował obszar IT w kierunku budowy zespołów nastawionych na realizację celów biznesowych i uzyskiwania wymiernych rezultatów. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno po stronie klientów IT, jak i dostawców (HP, Ciber), umiejętności łączenia wizji biznesowej z rozwiązaniami technologicznymi, a także wysokie zdolności interpersonalne.

Przez ostatnie trzy lata był Dyrektorem IT w firmie Media Saturn Holding Polska Sp. Z o. o.

Od 15.06.2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PGE Systemy S.A.