Rada Nadzorcza

Arkadiusz Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Wrześniewska – Członek Rady Nadzorczej

Szymon Ferens – Członek Rady Nadzorczej

pgesystemy_site