Profil działalności

PGE Systemy S.A. jest spółką zajmującą się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek GK PGE.

Celami strategicznymi PGE Systemy S.A. są:

  • Zapewnienie pełnego zakresu usług teleinformatycznych w Grupie Kapitałowej PGE jako Centrum Usług Wspólnych ICT.
  • Dostarczanie wartości liniom biznesowym poprzez wdrażanie projektów teleinformatycznych i utrzymanie poziomu usług zgodnie z wymaganymi warunkami SLA.
  • Optymalizacja zarządzania aktywami i kosztami ICT w ramach Spółek Grupy Kapitałowej PGE.
  • Wdrażanie nowych technologii i innowacji dla automatyzacji, przyspieszenia obiegu informacji i usprawnienia zarządzania w Grupie.
  • Budowa wiodących na rynku centrów kompetencji, rozwój i doskonalenie specjalistów w obszarach nowych technologii.

Świadcząc usługi na rzecz Grupy Kapitałowej oferujemy wysoką jakość, efektywność ekonomiczną i technologiczne bezpieczeństwo inwestycji. Zapewniamy fachowość, rzetelność i terminowość wykonywanych przez nas projektów.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na optymalne wykorzystanie technologii tak, aby realizowane przez nas projekty były zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi.