RODO

Grupa Kapitałowa PGE, w tym PGE Systemy S.A. chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone zostały procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony.

PGE Systemy S.A. dbając o ochronę danych osobowych, powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych PGE Systemy S.A. – Patryk Wojcieski 

adres korespondencyjny: 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39 

adres e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl  

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.gkpge.pl prosimy o kontakt pod numerem telefonu (+48) 22 340 16 09 bądź listownie na adres siedziby Spółki.