Program NCB

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, realizuje strategiczny program, którego celem jest przyspieszenie i usprawnienie realizacji zadań z zakresu obsługi i rozliczeń Klientów, zarówno w ramach sprzedaży, jak i dystrybucji energii. Nowy System CRM i Biling (NCB) będzie funkcjonował m.in. w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej.

"Program CRM i Biling to jeden z największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie. Jego podstawowym celem jest zapewnienie, szybkiej i kompleksowej obsługi Klientów oraz współpracy z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii, w którym gromadzone i przetwarzane będą dane niezbędne do dokonywania rozliczeń za sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Program wspiera kluczowy cel strategiczny Grupy PGE, którym jest świadczenie nowoczesnych usług energetycznych" - Zbigniew Orkisz p.o. prezesa zarządu PGE Systemy

Program CRM i Biling obejmuje wdrożenie nowego Systemu, jak również zintegrowanie z obecnie wykorzystywanymi w Grupie PGE systemami informatycznymi, co zapewni gotowość do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów oraz zdolność do transformacji modelu biznesowego.

W celu zwiększenia efektywności nastąpi również zmiana procesów obsługi Klientów, a organizacja dostosuje się do konkurowania w nowym otoczeniu panującym na rynku.

Aktualnie prowadzone są prace nad dokończeniem konfiguracji systemu oraz przygotowaniem migracji danych na potrzeby testów procesów biznesowych E2E. W obszarze integracji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii uwzględnione zostało przesunięcie terminu uruchomienia CSIRE (zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego).

Zakończono prace wdrożeniowe w ramach CSIRE, związane z Renumeracją kodów PPE na standard GS1. W ramach Programu przeprowadzane są specjalistyczne szkolenia z systemu SAP ISU, które rozpoczęły się w III kwartale 2023 r. o będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.