Kim jesteśmy

Profil działalności

Jako część największej grupy energetycznej w Polsce, jesteśmy współodpowiedzialni ze realizację założeń Strategii Grupy PGE. Nasi Pracownicy dbają o zachowanie ciągłości świadczenia usług realizowanych dla Spółek Grupy PGE. Rozbudowujemy nowe systemy i nowoczesne usługi energetyczne, jednocześnie pilnujemy zmniejszania długu technologicznego, tym samym dbając o (cyber)bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie systemów.

Spółka PGE Systemy rozpoczęła działalność 1 maja 2009 r. Świadczy usługi informatyczne spółkom z grupy kapitałowej PGE. Początkowo była to obsługa działających już aplikacji, łączenie ich i wspieranie użytkowników. Wkrótce zaczęto wdrażać nowe, bardziej kompleksowe rozwiązania, zastępować nimi rozproszone i mniej wydajne systemy. Powstał Service Desk, zorganizowano Serwis IT wspierający użytkowników w lokalizacjach w całej Polsce. Obecnie, każdego dnia nasze zespoły obsługują jednocześnie około setki inicjatyw na etapie realizacji różnych projektów. Spółka uczestniczy w realizacji strategii Grupy PGE. Są to strategiczne projekty Grupy, takie jak m.in.: budowa sieci łączności dla polskiej energetyki LTE450, jeden z największych systemów w Europie – Nowy CRM i Billing (NCB), Program Techniczne Zarządzanie Majątkiem Dystrybucyjnym, aż po nowoczesne środowisko biurowe Office 365 z pakietem aplikacji oraz implementacje bezpiecznej strefy wymiany informacji między rozwiązaniami technologicznymi (OT) a informatycznymi (IT).

PGE Systemy, podobnie jak każdą firmę tworzą ludzie. To największy i najważniejszy kapitał. Kiedy spółka rozpoczynała swoją działalność, zespół liczył dwudziestu pięciu pracowników, obecnie jest ponad sześciuset pracowników i współpracowników w całej Polsce.

Sprawdź gdzie pracujemy?