Dane spółki

Dane spółki

NIP: 
526-253-31-54

REGON: 
017278446

Kapitał zakładowy:
125 000 000 zł w całości wpłacony

KRS:
KRS 0000007353

 

Profil działalności

PGE Systemy S.A. jest spółką zajmującą się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE.