Program LTE450

Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

"Sieć LTE450 pozwoli na usprawnienie zarządzania siecią energetyczną, pracą dyspozytorów, a dzięki automatyzacji procesów monitorowania sieci pomoże skrócić czas usuwania awarii. Dla klientów oznacza to bezpieczniejsze i stabilniejsze dostawy energii, a dzięki wdrożeniu zdalnego odczytu liczników również szybszą obsługę" – mówił w wywiadzie dla agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Budowa niezawodnej i bezpiecznej sieci łączności realizowana jest w ramach Programu LTE450. Odpowiada za niego spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W marcu 2021 Komitet Inwestycyjny Grupy PGE wydał zgodę na realizacje i finansowanie prac w Programie LTE450. Również w 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane były przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego - umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN.

W październiku 2022 roku, w ramach programu LTE450, PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, a w listopadzie na zakup i wdrożenie systemów zasilania podstawowego i awaryjnego, a także na zakup i wdrożenie komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług. Realizacja Programu LTE450 i wdrożenie sieci przebiegają sukcesywnie zgodnie z kamieniami milowymi harmonogramu, obejmującymi początek świadczenia usług LTE450 w 2024 r. oraz dalszą sukcesywną instalację sprzętu RAN i budowę zasięgu radiowego sieci, z terminem zakończenia do końca grudnia 2025 r. na terenie PGE Dystrybucja.