Projekt wOT

Rozwiązanie wOT (wsparcie Obszaru Technologicznego) jest odpowiedzią Grupy PGE na wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem styku OT* i ICT** a także zmieniających się uwarunkowań prawnych. 

Unikalność rozwiązania polega na pełnym wpasowaniu się w strukturę Grupy i kompetencji zespołów w organizacji uzyskując z jednej strony wysoki poziom bezpieczeństwa, a z drugiej optymalność kosztową dzięki synergii rozwiązań oraz zasobów.

Rozwiązanie obecnie wdrażane jest w kolejnych oddziałach po pozytywnym pilotażu w PGE Energia Ciepła. Po wdrożeniu pilotażowym wykonany został zewnętrzny, niezależny audyt, który potwierdził poprawność koncepcji zabezpieczenia stref OT, spełnienie wymogów formalnych a także podkreślił niezwykłą optymalność rozwiązania.

Zastosowane rozwiązanie koncentruje się na warstwie styku pomiędzy systemami OT, a światem zewnętrznym względem OT. Rozwiązanie pozwala również na dostosowanie dla różnych systemów produkcyjnych w Spółkach Grupy PGE z uwzględnieniem specyfiki systemów jak i skali produkcyjnej będąc swoistą platformą do osadzania kolejnych usług.

Tę elastyczność organizacja doceniła przygotowując się do instalacji farm wiatrowych na Bałtyku, gdzie rozwiązanie wOT zostało zaprojektowane jako integralna część farmy zintegrowana z systemami sterującymi umożliwiając zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, a także pokazując elastyczność rozwiązania.

*Operational Technology (Technologia operacyjna)

**Information & Comunnication Technologies (Technologie informacyjno-telekomunikacyjne)

Projekt wOT nagrodzony!