bez-nazwy

Firma, którą tworzą Pracownicy

PGE Systemy odpowiada za narzędzia i usługi ICT dla Grupy PGE. Bez niezawodnego, nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej, o który dbają nasi pracownicy, niemożliwa byłaby codzienna praca największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego i lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w naszym kraju. 

Odpowiadamy za transformację cyfrową Grupy PGE, wdrażając najlepsze rozwiązania informatyczne – od analizy dużych zbiorów danych, przez automatyzację, aż po sztuczną inteligencję. 

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez PGE Systemy dla Grupy PGE jest cyberbezpieczeństwo. Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE. 

Wiemy, że świat ICT dynamicznie się zmienia, dlatego umożliwiamy naszym Pracownikom nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji, zdobywanie certyfikatów i udział w najlepszych szkoleniach. 

Za prowadzoną przez nas politykę zarządzania zasobami ludzkimi zostaliśmy wyróżnieni tytułem Solidnego Pracodawcy i Friendly Workplace. Jest to potwierdzenie stosowania wysokich standardów w tym obszarze na wymagającym i dynamicznym rynku. 

Buduj organizację przyszłości i dołącz do naszego zespołu!

Kogo zatrudniamy?

prcownik_systemy

Specjaliści Systemów ERP

zajmują się wdrożeniami, utrzymaniem i rozwojem systemów informatycznych klasy ERP, konfigurowaniem produktów według potrzeb, szkoleniami i przygotowaniem dokumentacji. Wymagana jest znajomość: jednego lub więcej modułów SAP w obszarach finansów, księgowości, logistyki, produkcji, kadr i płac lub umiejętność programowania w środowisku ABAP, platformie BTP i tworzenia interfejsów.

adobestock_555219485

Inżynierowie telekomunikacji

opracowują wymagania techniczne dla sprzętu i funkcjonalności sieci LTE450. Zajmują się parametryzacją sieci, a także weryfikują w TestLab nowe oprogramowanie, konfigurują, wdrażają i testują. Rozwiązują problemy sprzętowe, zarządzają dokumentacją techniczną. Wymagana jest: znajomość architektury sieci LTE wraz z interfejsami i protokołami oraz obsługi systemów Linux, znajomość oprogramowania Wireshark, programowania, zagadnień z zakresu platform do wirtualizacji VNF i rozwiązań kontenerowych CNF, a także otwartość na nowe technologie, zdolności analityczne i język angielski (techniczny).

pracownik_pgesystemy

Specjaliści infrastruktury sieciowej i IT

zarządzają, projektują i wdrażają systemy infrastruktury sieciowej LAN/WLAN/WAN/VPN/NGFW/LB/ISE/NAC, monitorują administrowanie systemów i usług, zajmują się rozwijaniem środowiska, współpracują z dostawcami utrzymywanych rozwiązań informatycznych, tworzą oraz aktualizują dokumentację techniczną. Wymagana jest znajomość: technologii CISCO, ARUBA, PaloAlto, F5, SDWAN oraz doświadczenie w pracy z systemem obsługi zgłoszeń i podstawowa znajomość praktyk zarządzania usługami IT, ITIL.

adobestock_525982363

Architekci / analitycy

opracowują strategię i architekturę dla rozwiązań związanych z miejscem pracy. Współpracują z zespołami IT i biznesowymi. Planują, projektują i zarządzają architektonicznie migracjami danych, integracjami systemów oraz aktualizacją i optymalizacją infrastruktury IT. Zapewniają bezpieczeństwo i zgodności wdrażanych rozwiązań. Prowadzą szkolenia i warsztaty dla użytkowników końcowych i ich wspierają technicznie. Współpracują z dostawcami usług zewnętrznych oraz zespołami wewnętrznymi. Oceniają nowe technologie i rozwiązania oraz rekomendują je.

adobestock_493462726

Eksperci cyberbezpieczeństwa

dbają o bezpieczeństwo infrastruktury IT, przeciwdziałają zagrożeniom i incydentom bezpieczeństwa, monitorują systemy po kątem podatności. Współpracują z instytucjami i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo teleinformatyczne. Wymagana jest: znajomość technologii i protokołów sieciowych, konfiguracji i administracji systemami operacyjnymi Windows, Linux, Unix oraz standardów i regulacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, umiejętność programowania w językach skryptowych oraz znajomość systemów klasy SIEM, IDS/IPS, EDR, AV, NGFW, języka angielskiego i umiejętności komunikacyjne.

adobestock_357849704

Pracownicy wsparcia użytkowników IT

wspierają pracowników w zakresie dostępów do systemów informatycznych oraz wyposażenia w sprzęt i akcesoria komputerowe, a także materiały eksploatacyjne, na bieżąco identyfikują ewentualne ryzyka w obszarze IT oraz biorą udział w zapobieganiu ich skutkom, przestrzeganiu wymogów legalności, bezpieczeństwa i ochrony danych. Wymagana jest: znajomość sieci komputerowych, systemów produktowych i operacyjnych Microsoft, pakietu MS Office, doświadczenie w pracy w środowisku domenowym i język angielski.

starszy-pracownik-systemy

Kierownicy projektów

zarządzają projektami, kierują zespołem, realizują i prowadzą projekty zgodnie z harmonogramem, budżetem, zakresem i oczekiwaniami. Utrzymują i aktualizują dokumenty projektowe, rejestrują zagadnienia, ryzyka, zmian, spotkań oraz bieżące. Przygotowują raporty i rozliczają budżet projektów oraz nadzorują obieg dokumentów. Wymagane są: zdolności komunikacyjne i analityczne, samodzielność, obsługa MS Office, MS Project, MS SharePoint, znajomość metodyk projektowych, odporność na stres i umiejętność działania w zmieniającym się środowisku.

adobestock_579179371

Eksperci Zarządzania Usługami IT

realizują nadzór nad całością świadczonych Usług IT poprzez zarządzanie: katalogiem, dokumentacją konfiguracją i kontraktowaniem usług oraz umowami SLA. Biorą udział w procesie rozwoju, monitorowania i raportowania jakości usług oraz badaniu satysfakcji użytkowników. Dostarczają i rozwijają narzędzia wspierające zarządzanie usługami. Wymagana jest: znajomość praktyk i metody zarządzania usługami IT, umiejętności analityczne, równoległa praca nad kilkoma tematami oraz znakomita komunikacja.

Jak rekrutujemy?

 • Przyślij aplikację

  Kandydat przygotowuje dokumenty, niezbędne do aplikowania. Kluczowe jest CV – z przyjemnością przeczytamy aplikację dostosowaną do profilu stanowiska na jakie aplikujesz.

 • Teraz nasz ruch

  Uważnie czytamy przesłane dokumenty pod kątem wymagań do konkretnego stanowiska. Jeśli jest taka potrzeba, kontaktujemy się telefonicznie, żeby wstępnie zweryfikować doświadczenie, umiejętności czy kwestie związane z motywacją i oczekiwaniami finansowymi.

 • Pierwsze i często ostatnie spotkanie rekrutacyjne

  Spotykamy się z wybranymi kandydatami. Zazwyczaj organizowane jest jedno wspólne spotkanie z przedstawicielami działu HR i bezpośrednim przełożonym lub przełożonymi wyższego stopnia.

   

 • Opcjonalnie - zaproszenie na drugi etap rekrutacji

  W miarę potrzeb kandydaci zapraszani są do wypełnienia testów, udziału w Assessment Center lub wykonania próbek pracy.

 • Złożenie oferty / Informacja zwrotna

  Przekazywana jest informacja o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a wybranemu kandydatowi przedstawiana jest oferta.

 • Zatrudnienie i adaptacja

  Na tym etapie dopełniamy wszystkich formalności, a po rozpoczęciu pracy przeprowadzamy proces adaptacji.