PGE Systemy o swoim członkostwie i działaniu stowarzyszenia 450 MHz Alliance

26.02.2023
member-chart_feb2023-800x450

Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia 450 MHz Alliance, które reprezentuje interesy oraz tworzy środowisko współpracy dla firm wyznaczających kierunek rozwoju i działania w paśmie 450 MHz. 

Dzięki temu mamy możliwość uzyskania z pierwszej ręki informacji od dostawców urządzeń na temat ich aktualnej oferty jak i mapy przyszłych produktów. Umożliwia to również stworzenie „masy krytycznej”, umożliwiającej zachęcenie producentów do opracowania produktów o określonych w ramach członków 450 Alliance wymagań. Niezwykle cenny jest kontakt z innymi operatorami sieci w paśmie 450MHz, w szczególności tymi, których sieci również obsługują infrastrukturę krytyczną (gaz, energia, woda, itp.).

Stowarzyszenie 450 Alliance angażuje się również w kampanie public relations i marketingowe w celu promowania korzyści płynących z rozwiązań w paśmie 450 MHz oraz informowania branży i mediów o pozycji rynkowej, kolejnych etapach i dalszym wzroście. Mamy możliwość wykorzystania relacji z mediami i analitykami, publikacji artykułów w czasopismach branżowych i biznesowych oraz dystrybucji informacji za pośrednictwem strony internetowej, e-maili i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

450 Alliance na bieżąco dystrybuuje komunikaty dotyczące uruchomienia kolejnych sieci 450 MHz, czy wdrożenia nowych usług, nowych możliwości i ewolucji branży 450 MHz. Dodatkowo organizuje na całym świecie konferencje i fora internetowe. Firmy członkowskie, w tym również PGE Systemy, uczestniczą w tych wydarzeniach, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Partnerzy 450MHzAlliance wraz z PGE Systemy na grafice.

Więcej informacji.