Zbigniew Orkisz

Zbigniew Orkisz

p.o. Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Orkisz jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał tytuł Master of Business Administration Finance  w University of Hull.

Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w zakresie zarządzania finansami, obrotem towarami i instrumentami rynku energii elektrycznej. Pracował w firmach i grupach energetycznych zajmujących się zarówno wytwarzaniem, przesyłaniem jak i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. Z branżą energetyczną związany od 1997 roku. W ostatnich latach pełnił funkcję Dyrektora Pionu w PGE Energia Ciepła S.A. gdzie odpowiadał za obszar finansów. 

Zbigniew Orkisz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PGE Systemy S.A. od 1.06.2021 r.