PGE Systemy S.A. przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Prywatność to poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jakość życia. Komunikując się z naszymi Klientami, Kontrahentami i Pracownikami staramy się, aby czuli się z nami bezpiecznie. Zapewniamy zrozumienie dla ich potrzeb, bo sami  również często znajdujemy się w podobnych sytuacjach. 

PGE Systemy S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem. Dbamy o to, aby ustalić podstawę prawną przetwarzania. Ustalamy i spełniamy obowiązki ochrony Danych.

PGE Systemy S.A. wykorzystuje dane osobowe uczciwie i rzetelnie. Przetwarzamy tylko te dane, które są adekwatne, stosowne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.

Komunikujemy uczciwie i rzetelnie, zgodnie z prawdą. Nasza komunikacja jest zrozumiała i przejrzysta. Staramy się, aby każdy mógł zrozumieć nasze komunikaty.

Dane osobowe zbieramy w konkretnych celach i nie wykorzystujemy ich inaczej, chyba że jest to legalne i wypełnimy wszystkie dodatkowe obowiązki (np. poinformujemy o zmianie celu przetwarzania).

Minimalizujemy przetwarzanie danych osobowych. Nie pozyskujemy danych na zapas, udostępniamy je tylko osobom, które muszą je znać i przechowujemy tylko tak długo jak są potrzebne.

Dbamy o prawidłowość danych osobowych, weryfikujemy je i umożliwiamy ich aktualizację osobom, które są ich właścicielem.

PGE Systemy S.A. dba i kładzie nacisk na bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo danych osobowych. Wdrażamy procedury, szkolimy pracowników i ponosimy adekwatne nakłady na te cele.

Dokumentujemy postępowanie z danymi osobowymi, aby być w stanie rozliczyć się ze spełnienia naszych obowiązków. Tego wymaga od nas prawo oraz rzetelność.

W PGE Systemy S.A. powołano osobę z wieloletnim doświadczeniem dedykowaną do ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych. Tą funkcję pełni Patryk Wojcieski, jeżeli chcesz się z nim skontaktować napisz na adres iod.pgesystemy@gkpge.pl.