W PGE powstaje Centrum Nadzoru dedykowane dla sieci łączności specjalnej LTE450

05.10.2023
infografika_06_10_2023_1200_800

W ramach Programu LTE450 został ukończony kolejny etap w realizacji projektu pod nazwą „Uruchomienie Centrum Nadzoru (NOC) i wdrożenie systemów zarządzania siecią (OSS)”. 

Centrum Nadzoru Sieci  (NOC) to istotny element zapewnienia ciągłości pracy każdej funkcjonującej sieci telekomunikacyjnej. Rozwiązania zastosowane przy tworzeniu Ściany Graficznej, zostały wybrane tak, żeby zapewnić ciągłość pracy i odporność na ewentualne awarie. Całość infrastruktury technicznej została skonfigurowana w sposób umożliwiający przechwytywanie i przesyłanie dowolnego sygnału wizyjnego, zarówno na Ścianę Graficzną jak i monitory indywidualne pracujących w Centrum inżynierów. Wspomnianymi sygnałami mogą być np. obrazy z kamer przemysłowych, aplikacje pracujące w oparciu o przeglądarki web, aż po rozwiązania specjalistycznych telekomunikacyjnych systemów OSS (Operation Support Systems), które będą dostarczane z głównymi składnikami sieci LTE450 jakimi są komponenty rdzeniowe CORE, komponenty radiowe RAN, komponenty sieci teletransmisyjnej, czy też specjalne systemy zasilania stacji bazowych.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, specjaliści NOC będą mogli nie tylko obserwować alarmy pojawiające się na urządzeniach infrastruktury LTE450, ale również będą mogli zdalnie, część z tych problemów rozwiązywać, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, dysponować służby utrzymaniowe do pracy w terenie.