Jak prawidłowo zarządzać danymi w energetyce?

09.11.2023
ep_jacek-piotrowski

W drugim dniu Konferencji EuroPOWER & OZE POWER, w panelu dyskusyjnym na temat Zarządzania danymi udział wziął Jacek Piotrowski Dyrektor Departamentu Rozwiązań Aplikacyjnych PGE Systemy.

Wyzwania związane z komunikacją pomiędzy systemami, wymianą danych pomiędzy firmami, odbiorcami oraz ich standaryzacja, to dzisiaj jeden z kluczowych czynników skutecznej transformacji cyfrowej sektora energetyki.

Duże ilości danych istniały zawsze, ponieważ firmy energetyczne obsługują rynki masowego odbiorcy. Jest ich coraz więcej, co nie stanowi problemu. Większe znaczenie ma zarządzanie ich wiarygodnością, identyfikacja właścicielstwa tych danych i ewentualny sposób ich poprawy, gdy występują niezgodności. Oczekiwania z rynku dotyczą przyśpieszenia, czyli możliwości zmiany sprzedawcy w ciągu 24h oraz zaczynanie i kończenie procesów tego samego dnia.

Z uwagi na ochronę konkurencyjności rynku, bierze w nich udział coraz większa liczba podmiotów. Stąd niezbędna jest standaryzacja danych, aby unikać błędów i opóźnień wynikających z konieczności translacji danych do wybranego formatu i związany z tym łańcuch zdarzeń, co pozwala lepiej kontrolować jakość danych i skracać procesy. Szansą na usprawnienie i przyśpieszenie obsługi klientów i wymianę informacji rynku energii w Polsce jest budowany Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W ramach Strategii Grupy PGE, Spółka PGE Systemy tworzy niezawodny, nowoczesny system łączności operacyjnej i technicznej. Spółka dba o zachowanie ciągłości świadczenia usług realizowanych dla Spółek Grupy PGE. Rozbudowywane są nowe systemy i nowoczesne usługi energetyczne, jednocześnie ważne jest dbanie o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie systemów.

Zdjęcie: MMC Polska