LTE450 na InfraSEC Forum 2023

09.02.2023
tama

Dyrektor Programu LTE450 Damian Zajączkowski wystąpił podczas VII edycji wydarzenia poświęconego twardej infrastrukturze - InfraSEC Forum 2023. 

Dyrektor Programu LTE450 w swoim wystąpieniu  zatytułowanym „Program LTE450 – system łączności specjalnej” podzielił się wiedzą na temat realizacji wdrożenia sieci LTE450 dla sektora energetycznego w Polsce. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła zarówno genezy, jak i rozwoju LTE450 na świecie oraz w Polsce. W drugiej części omówione zostały prace przygotowawcze do wdrożenia produkcyjnego z podziałem planowanych etapów prac obejmujących Fazę Inwestycyjną w Grupie PGE. Przedstawiono szczegółowe informacje na temat planowanych usług w sieci LTE450 oraz założenia bezpieczeństwa, które są zaimplementowane w sieci LTE450 wdrażanej na obszarze funkcjonowania dla naszego pierwszego klienta Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jakiem jest PGE Dystrybucja. 

Wystąpienie  zostało bardzo dobrze przyjęte wśród ekspertów z obszaru bezpieczeństwa oraz przez szerokie forum uczestników: przedstawicieli kadry zarządzającej, managerów i ekspertów z obszarów IT/OT, automatyki, (cyber)bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej z branży przemysłowej i sektora utilities, energii, gazu i paliw.
 

Zdjęcie: InfraSEC Forum