Nowy projekt PGE usprawni obsługę klientów

10.02.2023
ncb_www

PGE Systemy, spółka z Grupy PGE, realizuje pilotażowy projekt, którego celem jest przyspieszenie i usprawnienie realizacji zadań z zakresu obsługi i rozliczeń klientów, zarówno w ramach sprzedaży, jak i dystrybucji energii. 

Nowy projekt CRM i Billing (NCB) będzie realizowany m.in. w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej.

"Projekt CRM i Billing to jeden z największych projektów w zakresie cyfryzacji sektora energetycznego w Europie. Jego podstawowym celem jest zapewnienie, szybkiej i kompleksowej obsługi Klientów oraz współpracy z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii, w którym gromadzone i przetwarzane będą dane niezbędne do dokonywania rozliczeń za sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Projekt wspiera kluczowy cel strategiczny Grupy PGE, którym jest świadczenie nowoczesnych usług energetycznych" - Zbigniew Orkisz p.o. prezesa zarządu PGE Systemy

Program CRM i Billing obejmuje wdrożenie nowego systemu, jak również połączenie go z innymi systemami informatycznymi, co jest niezbędne dla jeszcze skuteczniejszej realizacji działań z zakresu obsługi klientów w Grupie PGE. Program zwiększy również gotowość do wprowadzania nowoczesnych usług i produktów energetycznych.

Obecnie, w ramach Programu, prowadzone są prace nad konfiguracją systemów oraz przygotowaniem do migracji danych. Dostarczona została już docelowa infrastruktura techniczna, a prace instalacyjne środowiska docelowego oraz związane z opracowaniem specyfikacji interfejsów są już na etapie końcowym. Termin uruchomienia produkcyjnego systemu zaplanowano na III kwartał 2023 roku. Zakończenie etapu pilotażowego przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku.