Rada Nadzorcza

Leszek Wojdalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Wrześniewska – Członek Rady Nadzorczej

Monika Żołnowska – Członek Rady Nadzorczej