Zarząd

Od lewej: Andrzej Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, Przemysław Dybek – Wiceprezes Zarządu, Leszek Jędrzejczak – Prezes Zarządu, Michał Kot – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

Leszek Wojdalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Wrześniewska – Członek Rady Nadzorczej

Monika Żołnowska – Członek Rady Nadzorczej

Cezary Starczewski – Członek Rady Nadzorczej