Rada Nadzorcza

Arkadiusz Koper – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Ferens - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Calski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Grzybowski - Członek Rady Nadzorczej