Rada Nadzorcza

Paweł Grądzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Calski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Grzybowski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Falkowski - Członek Rady Nadzorczej