Paweł Westfalewicz o rozwiązaniach chmurowych w Grupie PGE

17.05.2023
microsoft-15

Wiele instytucji publicznych już wykorzystuje chmurę obliczeniową, a kolejne przygotowują się do jej używania. W związku z tym, chcąc przyspieszyć rozwój obszarów krytycznych, należy poświęcać tematowi chmury więcej czasu w debacie publicznej. 

Dlatego w ramach wczorajszego eventu Microsoft Envision w Warsaw EXPO, podczas popołudniowego panelu dyskusyjnego „Przyszłość chmury w instytucjach publicznych i strategicznych sektorach gospodarki”, spotkali się: Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji, Agnieszka Kister, Ministerstwo Finansów, Departament Zarządzania Informatyzacją i Pawel Westfalewicz, Dyrektor Departamentu Architektury, PGE Systemy oraz moderatorzy: Grzegorz Chudek, Cloud First Lead Accenture Poland i Bartłomiej Antczak, CMD Avanade Polska. Celem sesji była rozmowa na temat dotychczasowych doświadczeniach chmurowych organizacji reprezentowanych przez panelistów. 
 
Paweł Westfalewicz ze Spółki PGE Systemy, która realizuje transformację cyfrową, element strategii Grupy PGE, opowiedział o doświadczeniu z rozwiązaniami chmury obliczeniowej w rozumieniu chmury publicznej, transformacji środowiska pracy i m.in. wdrożeniu pakietu Microsoft 365. 
 „Weryfikując oczekiwania klientów, oferty dostawców, czy potrzeby biznesowe, przyjęliśmy taktykę case by case kierując się strategicznie do podejścia hybrydowego. Oznacza to, że każdy przypadek analizujemy oddzielnie, oceniając ryzyko, koszty oraz wszelkie aspekty bezpieczeństwa. Zdefiniowaliśmy obszary, w których uważamy, że chmura obliczeniowa przyniesie największą wartość. Analiza danych jest jednym z nich, poza nią portale internetowe, czy też usługi, których wybudowanie wiązałoby się z dużymi jednorazowymi nakładami np. AI (Artificial Intelligence)” – Paweł Westfalewicz Dyrektor Departamentu Architektury, PGE Systemy.
 
Transformacja cyfrowa, która w Grupie PGE zwiększa ilości przetwarzanych danych również jest motorem napędowych do zastosowań rozwiązań chmury obliczeniowej. Wykorzystanie jej w bieżącym zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury sieciowej zwiększa jej bezpieczeństwo. 
Z punku widzenia odbiorców połączenie rozwiązań chmurowych i liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii przyspieszy i ułatwi obsługę klientów.
 
„Największą wartość chmury widzimy w zastosowaniach rozwiązań tzw. commodity oferowanych w modelach SaaS czy też PaaS, wspomniany pakiet M365, jak i platformie Power, w której mamy już pierwsze wdrożenia i sukcesy. Chmura to także większa swoboda w zastosowaniu rozwiązań mobilnych przy odpowiednich metodach bezpieczeństwa. Istotną wartość biznesową niesie też szeroko pojęta analityka danych wspierana modelami analitycznymi opartymi o różnego rodzaju sieci obliczeniowe” – dodaje Dyrektor Departamentu Architektury, PGE Systemy.