PGE Systemy zostały odznaczone tytułem Friendly Workplace 2023 r.

29.05.2023
naggroda-fw_zdjecie-www

Jest to prestiżowe wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla pracodawców, którzy mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

Nagradzane nim są firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań. 

PGE Systemy w tym roku stanęły do walki o wyróżnienie po raz pierwszy. Dlatego tym większym wyróżnieniem dla nas jest to, jak szybko i z jakim entuzjazmem zostały przyjęta ankieta, w której opisaliśmy działania realizowane przez PGE Systemy jako pracodawca. Poszczególne spółki Grupy zostały wyróżnione za imponującą liczbę szeroko zakrojonych projektów. Redakcja przyznająca nagrodę pochyliła się jednak również nad tym, co specyficzne również dla naszej Spółki.

Zostaliśmy wyróżnieni między innymi za:

► Uruchomienie comiesięcznego Newslettera HR dla Pracowników gdzie przekazywane są najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy informacje z obszaru HR. Stałe sekcje w newsletterze:

  • Aktualności HR
  • Rozwój i szkolenia
  • Sprawy kadrowe
  • Praca zdalna
  • Informacje covidowe oraz #SZCZEPIMYSIĘ
  • Sekcja compliance
  • Regulacje wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Funkcjonowanie Zespołu ds. Sportu 
W PGE Systemy promowana jest integracja pracowników poprzez Zespół ds. sportu, którego głównym celem jest popularyzacja wśród pracowników zdrowego i aktywnego stylu życia. Istnieją powołane dwie sekcje: piłkarska oraz biegowa. Do głównych zadań Zespołu ds. sportu należy budowanie pozytywnych relacji między pracownikami poprzez sport i rekreację, inicjowanie działań sportowych oraz organizowanie udziału pracowników PGE w zawodach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 

Badanie Opinii Pracowników i faktycznie realizowane po nim działania doskonalące
W Grupie PGE (w tym w PGE Systemy SA) wierzymy w ciągły dialog z pracownikami – zarówno bieżący, jak i ustrukturyzowany. Decyzje w obszarze inicjatyw i zmian podejmowane są nie na podstawie jednostkowych odczuć, ale w oparciu o zebrane dane (ilościowe lub jakościowe). Służy temu wystandaryzowane i rzetelne narzędzie: Badanie Opinii Pracowników. Badanie to ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju organizacji na podstawie rzetelnych danych mówiących o realnych potrzebach i opiniach pracowników. Dzięki dialogowi z pracownikami wprowadzane są rozwiązania budujące kulturę organizacyjną firmy, zarządzanie nią i poprawiające zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Diagnozie podlega szeroki obraz funkcjonowania firmy i pracowników określony w 16 wskaźnikach, wśród których wymienić można: zaangażowanie, współpraca, komunikacja. 

Zaangażowanie w Krwiodawstwo
„Krew nie woda – nie bądź obojętny!” to hasło łączące wszystkie akcje krwiodawczy w Grupie PGE. Przez cały rok energetycy z Grupy PGE oddają krew zarówno podczas cyklicznych akcji, z okazji świąt, a także w odpowiedzi na prośby o pomoc dla konkretnych osób. Ponad 400 pracowników Grupy PGE jest zrzeszonych w siedmiu klubach honorowych dawców krwi, które działają przy Spółkach z Grupy PGE i ich oddziałach: dwa kluby w Bełchatowie w Oddziałach KWBB i ELB i po jednym w Opolu, Gryfinie, Bogatyni, Krakowie i we Wrocławiu. Krwiodawcy od lat wspierają ideę krwiodawstwa i systematycznie organizują zbiórki, na które zapraszają lokalne społeczności. W 2022 roku 889 pracowników Grupy PGE oddało łącznie ponad 435 litrów krwi. Jedna jednostka krwi (450 ml) może uratować życie nawet trzech osób. Pracownicy PGE Systemy wzięli udział w 2 edycjach (wiosennej i jesiennej) akcji “Krew nie woda” podczas której zbierano krew i osocze dla potrzebujących. 

► Realizowane Akcje świąteczne
W PGE Systemy przeprowadzono akcję świąteczną „Zostań Mikołajem”. W tym celu zebrano od wychowanków dwóch domów dziecka listy do Świętego Mikołaja i po opublikowaniu ich w intranecie, pracownicy wybierali listy, kupowali i pakowali prezenty. Prezenty zostały przekazane do placówek w Starachowicach.  

Redakcja przyznającą podkreśliła również, że Nie sposób też pominąć sfery kultury organizacyjnej Grupy PGE opartej na partnerskich relacjach, wzajemnym szacunku, poszanowaniu różnorodności i pielęgnowaniu potencjału współpracy międzypokoleniowej.

To kolejne odznaczenie dla PGE Systemy  w 2023 roku, po odznaczeniu Solidny Pracodawca 2023. Tym bardziej cieszy fakt, że nasza organizacja szybko się rozwija. 
Tym samym PGE Systemy SA dołączają do grona pracodawców odznaczonych tym tytułem w Grupie PGE. Podobnym odznaczeniem mogą pochwalić się również PGE SA oraz PGE Baltica sp. z.o.o.