Program LTE450 – umowa realizacyjna z firmą Ericsson

12.06.2023
img_8588_got

PGE Dystrybucja w ramach budowy sieci łączności specjalnej LTE450 podpisała umowę z Ericssonem na dostawę i wdrożenie komponentów radiowych RAN. Uruchomienie sprzętu radiowego RAN i rdzeniowego CORE będzie trzonem włączenia usług LTE450 dla energetyki.

"Grupa PGE poprzez realizację Programu LTE450 i budowę dedykowanej dla energetyki sieci łączności specjalnej, przyczynia się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie w obszarach strategicznych dla Polski. Zaawansowana technologia telekomunikacyjna będzie miała kluczowe znaczenie w procesie transformacji energetycznej nie tylko dla Grupy PGE, ale również dla przyszłych użytkowników sieci w tym pozostałych operatorów systemów dystrybucyjnych. Sieć radiowa RAN będzie obejmowała ponad 500 stacji bazowych PGE Dystrybucja, które pokryją zasięgiem LTE 450 MHz obszar blisko 40 proc. kraju" – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem kolejnego postępowania zakupowego w Programie LTE450. Przetarg został zrealizowany trybie negocjacji sektorowych z ogłoszeniem, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

LTE 450 MHz dla nowoczesnej energetyki

W ramach umowy firma Ericsson będzie odpowiedzialna za dostarczenie i wdrożenie wszystkich komponentów radiowych RAN (Radio Access Network) dla nowopowstającej sieci LTE 450 MHz. Głównymi składnikami są urządzenia nadawczo-odbiorcze i anteny instalowane na wieżach telekomunikacyjnych (stacje bazowe LTE 450 MHz), które odpowiadają za zapewnienie zasięgu radiowego oraz zapewnienie bezprzewodowej komunikacji w paśmie 450 MHz (3GPP Band 31) przeznaczonego dla sektora energii. Stacje bazowe dostarczone przez Ericssona to sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, które oprócz standardowej szerokopasmowej transmisji danych w technologii LTE, umożliwią także – zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez naszą Grupę – świadczenie dla urządzeń energetyki nowoczesnych usług IoT/M2M (LTE-M, NB-IoT). W ramach wdrożenia przewidziany jest również dedykowany system nadzoru i zarządzania (System OSS).

Pierwszy etap budowy

Dostawy i prace instalacyjne przewidziane w umowie obejmują obszar funkcjonowania PGE Dystrybucji, co stanowi pierwszy etap budowy sieci łączności specjalnej LTE 450 dla polskiej energetyki. Plan działania w Programie LTE450 dla początkowego etapu przewiduje wdrożenie i uruchomienie w latach 2024-2025 podstawowych usług łączności w sieci LTE 450 MHz oraz dalszą rozbudowę jej zasięgu, a także rozwój nowych usług dla energetyki. W ramach kolejnych etapów są planowane również prace poza naszą Grupą, w szczególności dla  innych podmiotów z sektora energetyki. 

Pasmo częstotliwości 450 MHz przeznaczone dla energetyki, zgodnie z zapisami ogólnopolskiej rezerwacji udzielonej PGE Systemy, jest przeznaczone na potrzeby zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Polski. Głównym celem jest zapewnienie tym sieciom bezpieczeństwa, ciągłości działania, usuwania awarii lub monitoringu zdarzeń powodujących zagrożenia dla dostaw energii lub jej nośników, lub zapewnienia odbiorcom ciągłości dostaw energii lub jej nośników. W PGE Dystrybucja, na bazie sieci LTE 450 MHz, będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie. Działania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności i jakości dostaw energii zmierzają w kierunku coraz szerszej cyfryzacji i automatyzacji procesów. Budowana wielousługowa sieć LTE 450 MHz – poprzez zapewnienie nowoczesnych dedykowanych kanałów komunikacji – umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa, sprawności i efektywności pracy systemu energetycznego na obszarze działania PGE Dystrybucja.

Zaawansowana technologia

Zakres prac zgodnych z podpisaną umową RAN obejmuje etap realizacji i utrzymania infrastruktury radiowej do 2033 roku. Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest także świadczyć usługi gwarancji i wsparcia technicznego do sierpnia 2033 roku, zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.

"Ericsson jest dumny z tego, że jest partnerem PGE CORE i RAN dla sieci energetycznej LTE450 o znaczeniu krytycznym. Rozwiązanie umożliwi kompleksowe świadczenie mobilnych usług szerokopasmowych dla urządzeń LTE oraz IoT/M2M zgodnie ze standardami 3GPP. Sieć radiowa RAN będzie się składać z ponad 500 stacji bazowych" – Martin Mellor, prezes zarządu Ericsson.

Przetargi w toku

Równolegle do zakończonych przez naszą Grupę kluczowych przetargów dla komponentów centralnych CORE oraz komponentów radiowych RAN w Programie LTE450 trwają zaawansowane prace zmierzające do rozstrzygnięcia przetargów publicznych PZP i wyboru wykonawców dla pozostałych składników sieci LTE 450 MHz – w tym gównie dotyczące: zakupu i wdrożenia systemów zasilania z podtrzymaniem awaryjnym, zakupu i wdrożenia urządzeń teletransmisyjnych czy też najmu powierzchni na obcych wieżach antenowych w celu uzupełnienia siatki obiektów własnych. Ruszają również prace modernizacyjne naszych wież telekomunikacyjnych - jako kolejny krok po wykonanych już wcześniej kompleksowych inwentaryzacjach i ekspertyzach technicznych obiektów.