Komunikacja z pracownikami w PGE Systemy

08.05.2023
adobestock_336819626_a

Działając zgodnie z wartościami Grupy PGE, w spółce PGE Systemy dokładamy wszelkich starań, by nasza organizacja stale się rozwijała oraz odpowiadała na potrzeby Pracowników.

Zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszamy wszystkich Pracowników do wspólnego wypracowywania rozwiązań w obszarze komunikacji, lojalności i motywacji. Wykorzystując innowacyjność i nowe technologie komunikujemy się poprzez mailingi, newslettery i intranet.

Dodatkowo, przynajmniej cztery razy w roku organizowane są spotkania z Zarządem w trybie online koniecznym ze względu na duże rozproszenie personalne. Każda osoba działająca w organizacji podczas spotkania ma możliwość poznania strategii, realizowanych celów, planów i wyników spółki, zadać pytanie lub wyrazić swoją opinię. Spotkania nie są obowiązkowe, ale duża frekwencja świadczy o tym, jak są istotne dla Pracowników naszej Spółki.

Równie ważny jest dla nas rozwój i satysfakcja Pracowników, dlatego co rok Badamy Opinie Pracowniczą (BOP). Następnie, na podstawie wyników z ankiety przyjmujemy kierunki działań doskonalących i budujemy kulturę organizacji. Największa w skali Grupy frekwencja udziału - na poziomie 92% w ostatnim badaniu w PGE Systemy - świadczy o odpowiedzialności i niesamowitym zaangażowaniu naszych Pracowników. Wiele działań wypracowanych po poprzednim badaniu zostało już wdrożonych, nad innymi pracujemy, gdyż nasza Spółka, podobnie jak cały rynek, wciąż się zmienia i jesteśmy dumni ze wspólnej pracy nad jej doskonaleniem.

Dobrą atmosferę pracy, jak również satysfakcję z niej, wypracowujemy wspólnie.